สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 31 ก.ค.63 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ) โดย  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล พร้อมจัดชุดถ่ายทอดเสียง พิธีกร และชุด  
เมื่อ วันที่ 28 ก.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึง  
เมื่อ วันที่ 16 ก.ค.63 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ลัญจกร นิยมเสน หัวหน้าคณะ  
เมื่อ วันที่ 16 ก.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดทำ Unit school ให้ความรู้กับกำลังพล เรื่องการใช้งาน  
เมื่อ วันที่ 15 ก.ค.63 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมกำลังพลของหน่วย ให้การต้อนรับ พ.อ.พานุวัตร์  ธุมา  
เมื่อ วันที่ 13 ก.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909
สนภ.2นทพ.นำกำลังพลร่วมถวายความปลอดภัยและ
ถวายพระเกียรติ  ดังนี้
 
เมื่อ วันที่ 3 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลหน่วย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบ  

 


กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.