สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่่ 27 ก.ค.64 เวลา 0830 - 1100 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรม

เมื่อ วันที่่ 24 ก.ค.64 ระหว่างเวลา 0800-0930 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมทำบุญเนื่องในวัน
เมื่อ วันที่่ 23 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.  ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อ วันที่่ 22 ก.ค.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้บริเวณขอบ
เมื่อ วันที่่ 20 ก.ค.64 เวลา 0830 – 1100 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมทำการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของ
เมื่อ วันที่่ 20 ก.ค.64 ระหว่างเวลา 0830-1130 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบ หมายให้ ร.ท. ภูษิต โพธิพันธุ์ นปชส.วส.909
เมื่อ วันที่่ 20 ก.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ ผทน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ทำการปรับปรุงระบบเสาอากาศและ
เมื่อ วันที่่ 16 ก.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลร่วมกิจกรรมดำนา เป็นการซ่อม
เมื่อ วันที่่ 15 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ ทำการฝึกทบทวนกำลังพลบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ก.ค.64 เพื่อ
เมื่อ วันที่่ 14 ก.ค.64 เวลา 0909 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.  ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล ลงแขกดำนา
เมื่อ วันที่่ 12 ก.ค.64 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล
ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าวองค์การ
เมื่อ วันที่่ 12 ก.ค.64 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าพบหารือข้อราชการกับ นายประสงค์
เมื่อ วันที่่ 9 ก.ค.64 เวลา 1000 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล
ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าวการประชุมคณะ
เมื่อ วันที่่ 8 ก.ค.64 เวลา 1430 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลจำนวน 7 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพ
เมื่อ วันที่่ 6 ก.ค.64 เวลา 0900 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล ผิวเณร หน วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าว มทบ.29 ค่าย
เมื่อ วันที่่ 1 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.  จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อข่าว สนับสนุน มทบ.29 ในการรับ
เมื่อ วันที่่ 1 ก.ค.64 เวลา 0830 น.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. 
ให้การต้อนรับ พล.ท. กิตติพงศ์  กาญจนาคม รอง ผบ.นทพ.(พ.) และคณะ

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

 

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.