สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมกำลังพล รับฟังสรุปผลการตรวจและข้อแนะนำ ในโอกาสท  
เมื่อ วันที่ 7 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล พร้อมสนับสนุนพิธีกร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.อ.บุญ
เมื่อ วันที่ 3 มิ.ย.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลพร้อมจัดพิธีกร
ถ่ายทอดเสียง ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนจิต
 
เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย.63 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ร่วมประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสกลนคร  

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.63?
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 เวลา 0909 บก.ทท. (นทพ.)  

เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้น
สัญญาบัตรที่รับ
 

 


กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.