สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่่ 30 มิ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
เมื่อ วันที่่ 29 มิ.ย.64 เวลา 1030 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้แทนหน่วย เข้าร่วมประชุม คกก.
เมื่อ วันที่่ 29 มิ.ย.64 เวลา 0930 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.สันติพงศ์ เมื่อ วันที่่ 29 มิ.ย.64 เวลา 0900 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้จิตอาสา 904 ให้คำแนะนำ และ
เมื่อ วันที่ 28 มิ.ย. 2564 บก.ทท.(นทพ. โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้นำกำลังพลของหน่วย ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารกองรักษาการณ์ทาง
เมื่อ วันที่่ 25 มิ.ย.64 เวลา 1000  บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้แทนหน่วยพร้อมผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการประชุม
เมื่อ วันที่่ 25 มิ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวโรงพยาบาลสกลนคร ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ให้กับกลุ่ม
เมื่อ วันที่่ 24 มิ.ย. 64 พล.อ. เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ วส. 909 สนภ.2 นทพ. โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป พร้อม
เมื่อ วันที่่ 22 มิ.ย.64 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ นาย
เมื่อ วันที่่ 18 มิ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เชิญนักประพันธ์ 
เมื่อ วันที่ 14 มิ ย.64 เวลา 1430 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ พ.ท.อิทธิพล เดียงสา รอง หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เป็น 
เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง หน.วส.909 สนภ.2 พร้อมนายทหาร จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ 
เมื่อ วันที่ 14 มิ ย.64 เวลา 0900 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา 904 เข้าร่วมปฏิบัติ  
เมื่อ วันที่ 11 มิ.ย.64 เวลา 1900 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และเจ้าภาพ 
เมื่อ วันที่ 10 มิ.ย. 64 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.  พร้อมคณะนายทหาร และผู้สื่อข่าว  ร่วมพิธี
เมื่อ วันที่ 10 มิ.ย.64 เวลา 0900 น. บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าว การประชุม
เมื่อ วันที่ 8 มิ.ย.64 เวลา 0900 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว พร้อมกำลังพลจิต
เมื่อ วันที่ 8 มิ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ให้กำลังพลของหน่วยฯทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยทำการตัด 
เมื่อ วันที่ 7 มิ.ย.64 เวลา 0900 น. บก ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ ร.ท.ภูษิต โพธิพันธุ์ นปชส.วส.909ฯ จิต 
เมื่อ วันที่ 7 มิ.ย.64 เวลา 0900 น. บก ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้ข่าว ทำข่าวการให้บริการฉีดวัคซีน Astra 
เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย.64 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าว พิธีเจิม 
เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล วส.909 ฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จ 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

 

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.