สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 31 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ร่วม
งานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เมื่อ วันที่ 27 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ดำเนินการ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคประจำสัปดาห์ บริเวณอาคารสำนักงาน ห้องส่งระบบ  
เมื่อ วันที่ 24 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและถังฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน  
เมื่อ วันที่ 19 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2นทพ.
นำกำลังพลปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด
ของ 
เมื่อ วันที่ 18 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
นำกำลังพลปฏิบัติตามมาตรการในการระวัง
ป้องกันการ แพร่  
เมื่อ วันที่ 17 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
ได้ทำการชี้แจงดำริผบ.ทสส..เรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ 
เมื่อ วันที่ 11 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องป้องกัน และเครื่องมือตรวจวัด 
เมื่อ วันที่ 6 มี.ค.63 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมกำลังพลของหน่วย จัด กิจกรรมป้องกันการแพร่  

งานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องฯ ของ คณะปิยมิตรร่วมบุญ 29/55/60

เมื่อ วันที่ 3 มี.ค.63 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เป็นประธาน และนำกำลังพล ร่วมพิธีฌาปณกิจ คุณพ่อพันที กุลยะณีย์  

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.