สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

       เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปีพุทธศักราช 2565         
เมื่อ
วันที่่ 31 มี.ค. 64 เวลา 1000 บก.ทท.
         เมื่อ วันที่่ 31 มี.ค.65 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนและกำลังพลร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะเนื่องใน
         เมื่อ วันที่่ 25 มี.ค.65  บก.ทท.(นทพ.)  โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องใน
         เมื่อ วันที่่ 23 มี.ค.65 เวลา 1100-1200 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ต้อนรับ พ.ต.ท. สมพาน ขันเงิน รอง ผกก.ปป. (2) สภ.อ.เมือง
         เมื่อ วันที่่ 18 มี.ค.65 เวลา 0900 -1200 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.แนะนำการใช้อุปกรณ์เครื่อง
         เมื่อ วันที่่ 17 มี.ค.65 เวลา 0800-1200 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 มอบหมายให้ ร.ท.ภูษิต  โพธิพันธุ์ จิตอาสา 904 รหัส 2-ก064 ร่วม
         เมื่อ วันที่่ 15 มี.ค.65 เวลา 1300 -1530 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.  จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY เนื่องในวันสถาปนา
         เมื่อ วันที่่ 15 มี.ค.65 เวลา 0800-1700 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 และ ร.ท. ภูษิต  โพธิพันธุ์ นปชส.ผธบ.วส.
         เมื่อ วันที่่ 14 มี.ค.65 เวลา 1300 - 1600  บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพล จนท.วิทยากรผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติ
         เมื่อ วันที่่ 14 มี.ค.65 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดปฐมนิเทศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิค
         เมื่อ วันที่่ 11 มี.ค.65 เวลา 1300-1400 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.  ร่วมสมาคมกู้ภัยร่วมใจฮางโฮง ทำการพ่นยา
         เมื่อ วันที่่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 1100 – 1200 บก.ทท.(นทพ.) โดยวส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดถ่ายทอดเสียงพร้อมผู้สื่อข่าวนำข้อมูลมาเผย
         เมื่อ วันที่่ 11 มี.ค.65 เวลา 0900-1200 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพล จนท.วิทยากรผู้บรรยาย และนักจัด
         เมื่อ วันที่่ 9 มี.ค.65 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ.) โดยหน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว พร้อมนักจัดรายการ พบปะผู้รับฟังรายการ ที่ในพื้น
         เมื่อ วันที่่ 8 มี.ค.65 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบหมายให้ผู้แทนพร้อมนักจัด
         เมื่อ วันที่่ 5 มี.ค.65 เวลา 0909 บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณัฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับผู้ร่วมจัดรายการ ทำการ
         เมื่อ วันที่่ 4 มี.ค.65 เวลา 1800 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวในพิธีเปิด โครงการมหกรรมภูมิ
         เมื่อ วันที่่ 4 มี.ค.65 เวลา1700 บก.ทท. (นทพ) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมพิธีบวงสรวงหนองหาร บุญค้ำ  น้ำหยู้  ร่วม

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.