สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 28 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล 
เมื่อ วันที่ 23 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับ วส.909 สนภ.2 นทพ. และ นกส.2 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลชุดตรวจ  
เมื่อ วันที่ 21 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909สนภ.2 นทพ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้
รับการเลื่อนยศสูง
 
เมื่อ วันที่ 19 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. มอบเสื้อยืดคอปก หน้ากากผ้าอนามัย และเจล่  
เมื่อ วันที่ 18 พ.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดวิทยากรดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่อง COVD - 19 กับ 
เมื่อ วันที่ 10 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับ วส.909 สนภ.2 นทพ. และ นกส.2 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลชุดตรวจ 
เมื่อ วันที่ 7 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาวัดสะพานคำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล พุธศักราช
2563 วันที่ 4 พ.ค.63

เมื่อ
วันที่ 7 พ.ค.63  บก.ทท.(นทพ.) โดย  
เมื่อ วันที่ 1 พ.ค.63  บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชัน
 
เมื่อ วันที่ 1 พ.ค.63  บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบเหรียญหลวงปู่ทวด ครบรอบ 58 ปี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อความ  

 


กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.