สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 28 พ.ค.64 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้ารับการฉีดวัคซีน 
เมื่อ วันที่ 28 พ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าว พิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2564 "รวม 
เมื่อ วันพุธที่ 26 พ.ค.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีถวายสังฆทาน พร้อมของบริวาร หน้ากาก 
เมื่อ วันพุธที่ 26 พ.ค.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าว กิจกรรม
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.64 เวลา 1530 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อขยาย 
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.64 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย เดินทางเข้าเยี่ยมป่วยบิดาของ 
เมื่อ วันที่ 18 พ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมผู้สื่อข่าว ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การ
เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 พ.ค.64 บก.ทท (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ทำการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของ
หน่วยฯ เพื่อเตรียมจัดทำโครงการ "70
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ค.64 บก.ทท (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ทำการไถแปลงนา เพื่อเตรียมพื้นที่ทำนาข้าวซึ่ง วส.909ฯ มีพื้น
เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 พ.ค.64 เวลา 1300-1500 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลจำนวน 5นาย ร่วมบริจาคโลหิตตาม
เมื่อ วันที่ 6 พ.ค.64 เวลา 0830 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ร่วมกับ หน.ส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ทำ

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

 

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.