สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 30 พ.ย.63 เวลา 1500 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี2563 ให้กับบุตรข้าราชการใน
เมื่อ วันที่ 29 พ.ย.63 เวลา 12.40 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้รับแจ้งจาก ผช.นายทหารเวร (ประจำกองรักษาการณ์) ว่าได้เกิด
เมื่อ วันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ผู้แทนหน่วย พร้อมชุดผู้สื่อข่าว909 เข้าร่วมประชุม และ
เมื่อ วันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ รอง หน.วส.909 สนภ.๒ นทพ. เป็นผู้แทนหน่วย ในการต้อนรับคณะ
เมื่อ วันที่ 26 พ.ย.63 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ชุดผู้สื่อข่าว ทำข่าว พิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน
เมื่อ วันที่ 25 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
จังหวัดสกลนคร เนื่องในวันพระบาทสมเด็จ
เมื่อ วันที่ 25 พ.ย.63เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าว การจัดนิทรรศการ 38 ปี ศูนย์ศึกษาการ
เมื่อ วันที่ 23 พ.ย.63 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) โดย
วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุด ประชาสัมพันธ์ประจำ
กอ.ถปภ.ร่วมสนามบิน ทบ.ค่ายกฤษณ์
เมื่อ วันที่ 22 พ.ย.63 เวลา 1400 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ชุดผู้สื่อข่าว วส.909 ฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายถาวร
เมื่อ วันที่ 20 พ.ย.63  บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.  เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันกองทัพเรือ  โดยการบวงสรวง
เมื่อ วันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 1600 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีรดน้ำศพ พล.ท. สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อ วันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 1530 บก.ทท.(นทพ) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 มีการตัดแต่งกิ่งไม้ พรวน
เมื่อ วันที่ 15 พ.ย.63 เวลา 1000-13200 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน (ทภ.2) รุ่นที่ 1/63 จำนวน
เมื่อ วันที่ 14 พ.ย.63 เวลา 0700-1200 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน (ทภ.2) จำนวน 2
เมื่อ วันที่ 13 พ.ย.63 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ.) ชุดซ่อมจากศูนย์
โทรคมนาคมทหาร กรมสื่อสารทหาร บก.กองทัพไทย เข้าตรวจระบบรับส่ง 
เมื่อ วันที่ 11 พ.ย.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
บรรยายสรุปภารกิจงานการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงให้กับคณะ
เมื่อ วันที่ 10 พ.ย.63 เวลา 1000 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมและทำข่าว
แถลงแผนการถวายความปลอดภัยแด่
เมื่อ วันที่ 9 พ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. รวมกำลังพลนวดข้าว และเก็บเข้ายุ้งข้าว “ เอาแรงนวดข้าว 909 สามัคคี ” ได้ข้าว
เมื่อ วันที่ 8 พ.ย.63  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเพื่อปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามนโยบายของ ผบ.นทพ.จัดระเบียบ 5 ส.
เมื่อ วันที่ 7 พ.ย.63  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดเวรเตรียมพร้อม 25 % ของกำลังพลทั้งหมด เพื่อปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์  ตาม
เมื่อ วันที่ 6 พ.ย.63 เวลา 1600 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้สื่อข่าวติดตามทำข่าว การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การ
เมื่อ วันที่ 6 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์,นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
เมื่อ วันที่ 6 พ.ย.63 เวลา 1600 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้สื่อข่าวติดตามทำข่าว การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เมื่อ วันที่ 5 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ให้การต้อนรับ จนท.จาก อผศ.สกลนคร ได้เข้ามอบกระเช้าผลไม้ เพื่อแสดง
เมื่อ วันที่ 4 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมวันเอาแรงเกี่ยวข้าว 909 สามัคคี บริเวณพื้นที่แปลงนาศูนย์
เมื่อ วันที่ 4 พ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ (ทุกวันพุธ) โดยใช้ท่าออกกำลังกายพระราชทาน
เมื่อ วันที่ 3 พ.ย. 63 เวลา 0800 - 1600 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. เมื่อ 020800 พ.ย.63 ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่232 กกต.
เมื่อ วันที่ 2 พ.ย. 63 เวลา 0700 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909สนภ.2นทพ.จัดสภากาแฟนัดพบปะนักจัด
รายการเพื่อบูรณาการงานประชาสัมพันธ์

 กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.