สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 31 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
จัดชุดถ่ายทอดเสียงสนับสนุนในงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานฯ “สิบสอง
เมื่อ วันที่ 31 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
ให้การสนับสนุนชุดถ่ายทอดเสียงพิธีทอดกฐินพระราชทาน
เมื่อ วันที่ 29 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
ทำพิธีตั้งศาลปู่พรหมและกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่

เมื่อ วันที่ 28 ต.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. สนับสนุนวิทยากรจิตอาสา 904 ในกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรชุด

เมื่อ วันที่ 28 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. สนับสนุน ให้กำลังพลออกกำลังกาย ตามนโยบายของ ผบ.นทพ. โดยมีการ
เมื่อ วันที่ 24 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 
สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวในโอกาสที่ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รอง
เมื่อ วันที่ 23 ต.ค.63 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ
เมื่อ วันที่ 21 ต.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. สนับสนุน ให้กำลังพลออกกำลังกาย ตามนโยบายของ ผบ.นทพ. โดยมี
เมื่อ วันที่ 21 ต.ค.63 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดถ่ายทอดเสียงงานแสดงกตเวทิตาสักการะ พระอาจารย์ สุธรรม 
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนิน
มาพระราชทาน
 
เมื่อ วันที่ 18 ต.ค.63  เวลา 1800  บก.ทท.(นทพ.) โดย
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์และ
ถ่ายทอดกระจายเสียงผ่านระบบเอเอ็ม 837

เมื่อ วันที่ 17 ต.ค.63  บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
จัด จนท. เข้าปฏิบัติงานใน กอ.ร่วมถวายความปลอดภัย
ประจำพื้นที่สนามบินค่าย 

เมื่อ วันที่ 16 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
จัดชุดถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เมื่อ วันที่ 15 ต.ค.63  บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
นำกำลังพลร่วม รับเสด็จ  ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา  และบริเวณประตู
เมื่อ วันที่ 14 ต.ค.2563 เวลา1400 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย
หน.วส.909สนภ.2นทพ.มอบหมายให้ผู้สื่อข่าวทำข่าวพิธี
รับมอบหมวกและเสื้อจิตอาสา904

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค.63 เวลา  1100 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและดูสถานที่  
เมื่อ วันที่ 12 ต.ค.63 หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เข้าเยี่ยมคำนับและ
แนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้้
 
เมื่อ วันที่ 8 ต.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ หน.วส.909 ฯ ระหว่าง น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน และ พ.อ. ณฐพล 
เมื่อ วันที่ 8 ต.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดผู้สื่อข่าวเข้าร่วมอบรม
และทำข่าว โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้
 
เมื่อ วันที่ 6 ต.ค.63 บก.ทท (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 

 กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.