สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 30 ก.ย.63 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดถ่ายทอดเสียง ในโอกาสที่ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุน 
เมื่อ วันที่ 26 ก.ย.63 เวลา1800  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดถ่ายทอดเสียงและร่วมพิธีเปิด
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชิงถ้วย
 
เมื่อ วันที่ 25 ก.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ2 นทพ. จัดพิธีทำบุญตักบาตร ฟังการเจริญพระพุทธมนต์ ฟังเทศน์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็น  
เมื่อ วันที่ 19 ก.ย.63 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล วส.909 ฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่  
เมื่อ วันที่ 18 ก.ย.63 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909สนภ.2
นทพ.จัดผู้แทน/พิธีกรถ่ายทอดเสียงพิธีกรเสวนาและผู้สื่อข่าว
ร่วมกิจกรรม
 
เมื่อ วันที่ 17 ก.ย.63 บก.ทท (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขานิเทศน์ศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 
เมื่อ วันที่ 11 ก.ย. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดถ่ายทอดเสียงและร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน มหกรรมโคขุน  

 กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.