สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่่ 29 ก.ย.64 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ ร.ท.ภูษิต โพธิพันธุ์ พร้อมด้วย
เมื่อ วันที่่ 29 ก.ย.64 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติ
เมื่อ วันที่่ 28 ก.ย.64 เวลา 1000 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.  จัดกำลังพลทุกนายเข้าร่วมรับฟังการประชุม ผบ.นทพ. โดยระบบถ่ายทอด
เมื่อ วันที่่ 28 ก.ย.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย
พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ
เมื่อ วันที่่ 28 ก.ย.64 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย
พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้อง
เมื่อ วันที่่ 26 ก.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย และเป็นผู้แทน ผอ.สนภ.2 นทพ. ร่วมงาน
เมื่อ วันที่่ 20 ก.ย.64 เวลา 1230 -1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล จำนวน 23 นาย เดินทางไปร่วมต้อนรับ
พล.อ. นเรนทร์  
เมื่อ วันที่่ 13 ก.ย.64 เวลา 1400 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เมื่อ วันที่่ 11 ก.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าวการเปิดจัดแสดงนิทรรศการ "ดอนกอย
เมื่อ วันที่่ 10 ก.ย.64 เวลา 0630 - 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ
เมื่อ วันที่่ 8 ก.ย.64 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. และกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมเป็น
เมื่อ วันที่่ 2 ก.ย.64 เวลา 0900 - 1000 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน. วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ชูพงศ์

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

 

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.