สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz."909 ทำงานได้ผล มีคนฟังเยอะแยะนะ" รัชกาลที่ 9 ทรงตรัสชมเชย เมื่อครั้ง จนท.ส่งเสด็จนิวัติจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์กลับกรุงเทพมหานคร เดือน ธ.ค.2528      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรก ของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้บังคับบัญชา

พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ
ผอ.สนภ.๒ นทพ.


พ.อ. ณฐพล ผิวเณร
หน.วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.

 

ฟังวิทยุออนไลน์
วิทยุออนไลน์ ระบบ F.M.


 

ที่ตั้งหน่วย

เว็บไซต์ประชารัฐ วส.909ฯ

แนะนำ เพลงประจำ สถานีฯ

เพลง นทพ.ที่รัก
Cover By RBS909

เพลง นทพ.ที่รัก

เพลง ชวัญใจ นทพ.

 

เพลง แฟน นทพ.

เพลง หนุ่ม นทพ.

เพลง หนุ่ม นทพ. (เวอร์ชั่นคู่)

 

 

มิวสิค วีดีโอ (Music Video)

เพลง นทพ.ที่รัก

เพลง ขวัญใจ นทพ.

 

ครั้งแรกในประวัติการ
ก่อตั้งสถานีฯ
กับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมชาวอีสาน

โครงการประกวด
หมอลำกลอน

 

แนะนำ เพลง ใหม่ ๆ
เพลง เสียงเรียก จาก กรป.

เพลง เสียงตอบ จาก ผรท.

 

 

 

IG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ประชาสัมพันธ์ เพลงประจำ บก.ทท.
เพลงวีรกษัตริย์ชาตินักรบ         เพลงขัตติยราชแห่งชาติไทย   เพลงกองทัพไทยหัวใจเพื่อประชาชน


 เทิดราชัน ทันสมัย พัฒนา  

 

ฟังวิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.


กิจกรรม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


กิจกรรม สถานีวิทยุกระจายเสียง 909
        เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565
  
              
เมื่อ
วันที่่ 230 พ.ค.65 เวลา 0830 - 1100 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสาพระราชทาน วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมจิต

        เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 
        เมื่อ
วันที่่  28 พ.ค. 65 เวลา 1200 –
         เมื่อ วันที่่ 27 พ.ค.64 เวลา 0830 - 1100 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909  สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 และ กำลังพลจิตอาสา
         เมื่อ วันที่่  20 พ.ค.65  เวลา 1330  บก.ทท. (นทพ.)  โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.  จัดผู้แทนหน่วย  และชุดผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าว และเข้าร่วม
         เมื่อ วันที่่  19 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย
         เมื่อ วันที่่  15 พ.ค. 65  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีเวียนเทียนบูชาพระธาต
         เมื่อ วันที่่  12 พ.ค.65 เวลา 1600 บก ทท.(นทพ.) โดย วส.909  สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสาพระ
         เมื่อ วันที่่  11 พ.ค.65 เวลา 0859-0959 บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ2.นทพ เป็นประธานในพิธีวางศิลา
         เมื่อ วันที่่  3 พ.ค.65 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

 

ประชาสัมพันธ์ให้กับ นขต.นทพ.

 

 

หน่วยงาน จ.สกลนคร

จังหวัดสกลนคร


ช่องทางรับฟังวิทยุออนไลน์
บนมือถือ andriod

สามารถดาวน์โหลดวิทยุออนไลน์ เพื่อฟังบนโทรศัพท์มือถือ ได้ที่แอปพลิเคชั่น
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rtarf2.afdcradio 

นขต.นทพ.
สนภ.๑
สนภ.๒
สนภ.๓
สนภ.๔
สนภ.๕
นขต.สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๑ ฯ
นพค.๒๒ ฯ
นพค.๒๓ ฯ
นพค.๒๔ ฯ
นพค.๒๕ ฯ
นพค.๒๖ ฯ
ช.พัฒนา ฯ
 
วส.นทพ.
วส.๙๑๒ ฯ
วส.๙๑๔ ฯ
วส.๙๑๙ ฯ
วส.๙๒๑ ฯ
วส.๙๓๔ ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.

 

 

ประชาสัมพันธ์
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

นักรบสีน้ำเงิน

นักรบสีน้ำเงิน ร่วมสู้วิกฤตภัยแล้ง

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ตอนที่ 10
เสียงปรบมือ ส่งกำลังใจ
สู้ COVID-19


ตอนที่ 11
 มาตรการเพิ่มเติม คุมเข้ม Covid -19 นทพ.

 

ประชาสัมพันธ์
วส.909 สนภ.2 นทพ.

ภัยแล้ง ไม่แล้งน้ำใจ

 

Facebook
วส.909 สนภ.2 นทพ.

 

QR Code วส.909 ฯ

 


 

คำแนะนำการป้องกัน
ไวรัส COVID-19

 

มาตรฐานทางจริยธรรม
วส. บก.ทท.
โดย ผบ.ทสส.

 Twitter

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
269 หมู่ 3 ถนน นิตโย (สกลนคร-นครพนม) บ้านรุ่งพัฒนา ตำบลธาตุนางเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. (ทศท.) 0 4271 1909 (โทรคมนาคมทหาร) 2311925

ท่านคือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ลำดับที่ webs counters

สร้างโดย แผนกเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร. (ทศท.) Fax. 0 4271 1079 (โทรคมนาคมทหาร) 2311920