สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564

ลำดับ รายการ ดูเอกสาร
1 เดือน ธ.ค.63
เปิด
2 เดือน พ.ย.63
เปิด
3 เดือน ต.ค.63
เปิด

 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2563

ลำดับ รายการ ดูเอกสาร
1 เดือน พ.ค.63
เปิด
2 เดือน เม.ย.63
เปิด
3 เดือน มี.ค.63
เปิด
4 เดือน ก.พ.63
เปิด
5 เดือน ม.ค.63
เปิด
6 เดือน ธ.ค.62
เปิด
7 เดือน พ.ย.62
เปิด
8 เดือน ต.ค.62
เปิด

 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562

ลำดับ รายการ ดูเอกสาร
1 เดือน ส.ค.62
เปิด
2 เดือน ก.ค.62
เปิด
3 เดือน มิ.ย.62
เปิด
4 เดือน พ.ค.62
เปิด
5 เดือน เม.ย.62
เปิด
6 เดือน มี.ค.62
เปิด
7 เดือน ก.พ.62
เปิด
8 เดือน ม.ค.62
เปิด
9 เดือน ธ.ค.61
เปิด
10 เดือน พ.ย.61
เปิด
11 เดือน ต.ค.61
เปิด